Výkonný výbor JSK ČSKe

Pro volební období roku 2020-2024 byli na základě Konference JSK ČSKe dne 26.1.2020 zvoleni tito zástupci:

Složení Výkonného výboru JSK ČSKe:
Bronislav Puzrla – předseda
Ing. Vít Štencel – člen VV a místopředseda
Petr Jůza – člen VV
Ing. Radovan Vojtáš – člen VV
Petr Fiala – člen VV
Kontaktní e-mail na všechny členy VV JSK ČSKe: vv@karate-jmk.cz
Složení kontrolní a revizní komise:
Mgr. František Doleček – Kontrolní komise
Jiří Šikula – Kontrolní komise
Roman Lysoněk – Kontrolní komise
Kontaktní e-mail na všechny členy KaRK JSK ČSKe: kark@karate-jmk.cz