O JSK ČSKe

Jihomoravský svaz karate ČSKe, z.s. vznikl za účelem spojení klubů karate registrovaných pod Českým svazem karate (dále jen ČSKe), které působí na území Jihomoravského kraje a působí jako sportovní oddíly s pravidly WKF.

Mezi hlavní připravované náplně jsou:

  • Hlavní náplní tohoto spolku je propagace a rozvoj karate na území JMK. Zejména pořádání sportovních akcí.
  • Pořádání společných seminářů se zaměřením na karate všech línií (např. WKF, JKA, SKIF, OGKK, Kyokushin nebo Shorin-Ryu).
  • Pořádání krajských soutěží pro děti, mládež nebo seniory.
  • Náborové turnaje, mezioddílové turnaje a agility turnaje pro děti a mládež.
  • Pořádání školení trenérů, rozhodčích a nebo jen kondičních trenérů
  • a jiné.

V případě, že máte zájem s naším spolkem spolupracovat nebo rozvíjet neváhejte nás kontaktovat na office@karate-jsk.cz