Sparing Day JSK ČSKe (Dolní Bojanovice)

V sobotu 3.9.2022 pořádal sportovní klub karate K4 Hodonín společně s Jihomoravským svazem karate JSK ČSKe v Dolních Bojanovicích školení rozhodčích Českého svazu karate, Jihomoravského svazu karate a Sparing day. Celkem se účastnilo 65 závodníků, 11 regionálních rozhodčích JSK ČSKe a 17 rozhodčích ČSKe. Akce dopadla na jedničku a všem děkujeme za výkony. Zvláštní poděkování patří klubu K4 za skvělou organizaci a obětavost. Oss!

Sparing day byl zahájen dopoledním tréninkem kumite, který vedli David Dvořák a Sam Kubina a společným teoretickým školením rozhodčích. Trénink byl zaměřený na nácvik pohybu při zápasu a na základní útočné techniky v kumite. V polední pauze děti měly připravené tématické občerstvení v podobě sushi 😊

Odpolední blok byl zahájen slavnostním nástupem, proslovem starostky obce paní Ing. Evy Rajchmanové a nechyběla také hymna, kterou krásně zazpívala Jana Dvořáková. 🤩

Následně už se rozběhly na zápasištích sparingy, tedy zápasy řízené rozhodčími. Všichni sportovci měli možnost v rámci tréninku absolvovat velké množství zápasů s různými soupeři pod dohledem rozhodčích, bez zbytečného tlaku na výsledek 💪 Cílem bylo vyzkoušet si různé zápasové situace, techniky, kombinace a také naučit se během zápasu přijímat pokyny trenéra. Místo obvyklého vyhlášení výsledků se na této akci vyhlašovali TOP techniku turnaje, ocenění za kreativní vedení zápasu a ocenění za největší nasazení při zápasech.

V rámci rozvoje rozhodčích JSK ČSKe si své zkušenosti zdokonalovali: Dana Konopčíková, František Trubelík, Tereza Nosková a Adéla Bábičková. Mezi nováčky se zařadili: Alice Jana Kirschnerová, Petra Fialová, Amálie Strmisková, Adéla Chaloupková a David Hrabal.

V neděli pokračovalo školení rozhodčích v tělocvičně K4 v Hodoníně kde novou licenci rozhodčího ČSKe získal Štěpán Řezníček a obnovení úspěšně obhájili: Simona Forstová, Barbora Kočtářová, Jaromír Musil, Pavla Musilová, Bronislav Puzrla, Dominika Šábová, Matteo Tamborlani.

Děkujeme všem sportovcům, kteří zvládli na výbornou odtrénovat celý den, rozhodčím děkujeme za vytvoření turnajových podmínek, obci Dolní Bojanovice za finanční podporu akce, hlavnímu organizátorovi Jendovi Jordanovi za výbornou organizaci, Petrovi Poláškovi za velkou pomoc při organizaci, manželům Jordánovým za lékařské zajištění akce, „svačinářkám“ za skvělou přípravu občerstvení a v neposlední řadě všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci akce, moc si Vaší pomoci vážíme ☺️

Za K4

Samuel Kubina a spol.

Comments are closed.