Konalo se školení rozhodčích JSK ČSKe

První víkend školního roku byl ve znamení přípravy na novou sezónu v Jihomoravském kraji. Při příležitosti Sparing Day 2016 se ve Sport & Karate Center na Čichnově ulici v Komíně uskutečnilo školení rozhodčích JSK ČSKe (Jihomoravského svazu karate ČSKe, z.s.).

V jistém ohledu bylo toto školení novým pokusem jak pro závodníky tak pro rozhodčí. Když si vezmeme jakýkoliv sport, tak většina sporů je o tom, jestli rozhodčí viděl to či ono a naopak, kdy sportovec si myslí, že pravidla neporušuje, ale opak je pravdou. Na této akci v rámci pomoci obou stran si vzájemně si závodníci i rozhodčí vyměňovali své názory a připomínky a to vše pod vedením těch nejlepších nejen v ČR ale i na mezinárodní sféře.

Jak jsme již zmiňovali, školení proběhlo pod hlavičkou JSK ČSKe a pod lektorským vedením Jaromíra Musila (mezinárodní rozhodčí EKF/WKF) a Bronislavem Puzrlou (předsedou JSK ČSKe a národním rozhodčím ČSKe). Akce se zúčastnilo celkem 18 rozhodčích a 22 vybraných závodníků z klubu na Jižní Moravě.

V dopoledním bloku závodníci bojovali na jeden bod, kdy rozhodčí hodnotili, který ze závodníků byl rychlejší a tím pádem která technika byla bodována. Vzhledem k tomu, že zde byli dvě skupiny závodníků, jak děti od 10-14 let tak i mládež od 14-18 let měli to rozhodčí složitější, protože se museli popasovat i s věkovým rozlišením pravidel a aplikace při rozhodování.

V odpolední části už probíhali simulované zápasy, které vedl vždy jeden hlavní rozhodčí a čtyři soudci s praporky, kteří signalizovali svými gesty své mínění. Vyhlášení konečného verdiktu bylo pak úlohou rozhodčího, nad kterým dohlížel vždy jeden z lektorů a případné chyby byly hned odstraněny a konzultovány.

Celá akce byla ve znamení Fair Play. Bylo vidět, že všichni zúčastnění si akci užili a přivítaly, protože obě strany se dověděli mnoho přínosných informací pro své působení na tatami.

 

Comments are closed.