Konalo se školení rozhodčích 2018

Dne 25. 11. 2018 se konalo školení a doškolení rozhodčích JSK ČSKe. Školení proběhlo ve spolupráci s TMK ČSKe a proběhlo jako poslední část při školení trenérů ČSKe. Školení bylo pod vedením mezinárodního rozhodčího EKF/WKF Jaromíra Musila za přítomnosti předsedy TMK ČSKe Michalem Hrubým.

Školení proběhlo ve Sport & Karate Center na Čichnově 23 a, Brno – Komín. Akce se účastnilo přes 50 zájemců z řad rozhodčích a trenérů, kteří toto školení měli jako povinnou vzdělávací jednotku pro správné vedení svých svěřenců na soutěžích.

Školení bylo rozděleno do dvou částí. Dopolední blok byl zaměřen na praktickou část rozhodčích v kimonu, při cvičení technik a stylových odlišností v kata a odpolední část na rozbor kata při rozhodování s praktickou částí nácviku gest rozhodčího při rozhodování.

Závěrem školení byly členům rozhodcovského sboru JSK ČSKe přiděleny nové licence pro sezónu 2019–2020. Ano, na dva roky – takto bylo nově schváleno VV JSK ČSKe udělení licencí pro rozhodčí. Další školení i přesto se plánuje na listopad roku 2019, kde by měli být představeny změny pravidel platné od 1. 1. 2019, což bude obsahovat například bodové hodnocení při kata.

Foto z akce © Jaromír Musil

Comments are closed.